Copyright 2024 - Custom text here

Saunování je jedním ze způsobů jak zvyšovat odolnost organizmu. Je to proces, při němž působí střídavě suchý vzduch vysoké teploty a poměrně rychlé ochlazení vodou. Napomáhá také k odstranění únavy po fyzické námaze. Pokud navštěvujeme saunu pravidelně alespoň 1 x týdně můžeme pozorovat již po několika týdnech zvýšenou otužilost a menší náchylnost k nemocem. V dětské léčebně je součástí komplexní rehabilitace.

Účinky saunování můžeme pozorovat při jednotlivých fázích saunovacího procesu. Snahou organismu je vyrovnat se se zátěží a zachovat si vnitřní rovnováhu. K čemu vlastně dochází v našem těle? Zvyšuje se teplota kůže o 5 – 10°C, ale teplota tělesného jádra jen o 0,5 –1°C. Tyto teplotní rozdíly způsobí zčervenání kůže, pak pocit horka a pocení. Rozpálení někdy předchází mramorování a husí kůže. Kůže i podkoží se prokrvuje a zvyšuje se vylučování potu. S ním odchází některé produkty látkové přeměny a také minerály (Na, K, Cl, Hg), urychluje se šupení kůže a zlepšuje se tak kožní dýchání. Rychlé ochlazení pak vede ke stažení cév a ke zpomalení všech uvedených procesů. Střídavé roztahování a smršťování cév zásobujících povrchové vrstvy tkání celého těla vlivem horka a chladu tak představuje vlastně cvičení (trénink), které ovlivňuje hospodaření těla s teplem a energií. V průběhu pobytu v potírně se zvyšuje lehce i počet tepů 90-150/min. Čím mladší je dítě, tím vyšší hodnota. U krevního tlaku dochází ke zvyšování systolického a snižování diastolického tlaku. Při ochlazování se systolický tlak krátkodobě zvýší a pak sníží.Dochází také ke zlepšení prokrvení sliznic dýchacích cest. Dechová frekvence se zrychluje až o 50%, čím je dítě menší, tím více se dýchání prohlubuje. Dochází k uvolnění spazmů průdušinek a k rozpouštění hlenu. Ve sliznici dýchacích cest se zvyšuje hladina imunitních látek proti virovým onemocněním. Tím je možno vysvětlit, proč je nemocnost u pravidelných návštěvníků sauny statisticky významně nižší. Podle různých autorů se uvádí o 20 – 60%, a to zejména u onemocnění dýchacích.cest. Saunování má pozitivní vliv i na hormonální procesy. Uvolňují se hormony navozující dobrou náladu. Dochází také k ústupu bolestí kloubů, svalstva a k celkové relaxaci. Děti navštěvující saunu jsou samostatnější, dovedou se více prosazovat v kolektivu a rychleji se rozhodovat v nových a nečekaných situacích. Prokazuje se, že jsou i šikovnější v pohybovém projevu. Rychleji se naučí plavat a jsou méně bojácné. Zanedbatelné nejsou ani hygienické a estetické návyky, které návštěvou sauny získávají. U nás sauna nemá tak dlouhou tradici jako v severských zemích. Tam navštěvují saunu i matka s kojencem. U nás začínáme asi od 2 let věku dítěte.

Saunování dětí má své zvláštnosti, které je třeba dodržet. Je to postupnost, pomalé zvykání na nové prostředí na horký vzduch a studenou vodu, přiměřenost s přihlédnutím k věku, období, kdy se saunováním začínáme. Důležitá je soustavnost a pravidelnost, jak často a kdy. Je nutné respektovat individulní přístup, každé dítě může reagovat jinak. Bojácné povzbudíme, neklidné uklidníme, plačtivé rozptýlíme.

Do sauny chodíme zásadně zdraví !!! Při pochybnostech se poradíme s lékařem.

Do sauny nejdeme s horečkou, s infekční nemocí či zánětem, s kožním hnisavým onemocněním, s onemocněním srdce a cév, s epilepsií a febrilními křečemi, s vysokým krevním tlakem.

Po saunování se teplota těla normalizuje do 1 hodiny a ven se doporučuje chodit po odpočinku podle venkovní teploty.

Bylo čerpáno z knihy nakladatelství Grada - Saunujeme děti (Antonín Mikolášek)

Marie Jirkovská, dětská setra v DL Cvikov

-

Kontakty

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., 
dětská léčebna

Ústavní 529/II
471 54 Cvikov

Telefon

  • 487 751 241-2 (spojovatelka)

E-maily: 

 

 

Fakturační adresa

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace
Martinovo Údolí 532/II
471 54 Cvikov
IČO: 00673951
DIČ: CZ00673951

Zřizovatel