Copyright 2024 - Custom text here

V roce 1908 se Spolek pro plicní choroby ve Cvikově usnesl, že založí ústav pro léčení tuberkulózy. Vybral pozemek pod Kalvárií a koncem roku 1910 dokončil stavbu Českého zemského jubilejního ústavu pro skrofulosní děti. V bývalé restauraci byla správa ústavu a kanceláře. Finančně akci zajišťoval stát. Prvním vedoucím lékařem byl císařský rada Dr. Horner, ošetřovatelskou službu vykonávaly sestry z řádu Vincenta de Pauly.

V roce 1926 bylo zařízení přejmenováno na Zemský ústav pro tuberkulózní děti a mělo 30 pacientů v zimě a 60 v létě. Za tři roky začala rekonstrukce starých a stavba nových pavilonů tak, že v roce 1934 byly budovy dokončeny. Léčebna měla tehdy 200 lůžek a patřila k nejmodernějším ústavům svého druhu ve střední Evropě.

Po mnichovských událostech se děti i český personál odstěhovali do zemského ústavu v Luži a objekty později sloužily jako německý válečný lazaret. Po válce se zařízení vrátilo svému původnímu účelu, léčení tuberkulózy dětí, ovšem značně sešlé a zanedbané. Díky úsilí zaměstnanců i zásluhou darů ze Švýcarské mise mohli v listopadu 1945 přijít první pacienti. V roce 1947 zde byla ustavena odbočka Masarykovy ligy proti TBC, předsedou se stal tehdejší vedoucí léčebny Dr. Tilšer.

Po snížení výskytu onemocnění tuberkulózou se v roce 1961 zařízení změnilo v Dětskou léčebnu pro nespecifická onemocnění plic a horních cest dýchacích se 150 lůžky. Od července 1991 je Dětská léčebna samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. Děti v doprovodu blízké osoby jezdí do naší léčebny již od roku 1990.

DSCN7078

-

Kontakty

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., 
dětská léčebna

Ústavní 529/II
471 54 Cvikov

Telefon

  • 487 751 241-2 (spojovatelka)

E-maily: 

 

 

Fakturační adresa

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace
Martinovo Údolí 532/II
471 54 Cvikov
IČO: 00673951
DIČ: CZ00673951

Zřizovatel