Copyright 2024 - Custom text here

hura letoDětská léčebna Cvikov přijímá na léčení děti od jednoho roku věku do patnácti let.

Doporučená minimální délka léčení je 6 týdnů.

Přijetí dítěte do Dětské léčebny ve Cvikově je možné pouze na základě pojišťovnou schváleného návrhu na léčení. Jedná-li se o přijetí dítěte s doprovodem, je třeba, aby tento požadavek byl v návrhu uveden, dítě do šesti let věku má doprovod při léčení hrazený pojišťovnou.

Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně vypisuje obvodní pediatr, návrh je nově od roku 2022 platný půl roku ode dne schválení revizním lékařem pojišťovny, není proto možné přijetí dítěte po uplynutí doby platnosti návrhu.

Po obdržení pojišťovnou schváleného návrhu na léčení ihned kontaktuje rodiče dítěte přijímací kancelář, pak je teprve možné domluvit termín nástupu s ohledem na možnosti léčebny a přání rodičů dítěte.

Přijetí dítěte samoplátce je možné pouze se sourozencem a doprovodem, kterému pojišťovna schválila léčení v léčebně.

Všechny informace potřebné k přijetí dítěte obdrží rodiče spolu s pozvánkou na léčení.

Rodiče po obdržení pozvánky na léčení potvrdí závazně nástup dítěte odesláním vyplněného tiskopisu : ZÁVAZNÉ POTVRZENÍ NÁSTUPU na adresu léčebny.

Rezervace nástupů

 

-

Kontakty

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., 
dětská léčebna

Ústavní 529/II
471 54 Cvikov

Telefon

  • 487 751 241-2 (spojovatelka)

E-maily: 

 

 

Fakturační adresa

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace
Martinovo Údolí 532/II
471 54 Cvikov
IČO: 00673951
DIČ: CZ00673951

Zřizovatel