Copyright 2023 - Custom text here
  • Hlavní budova

  • Vrátnice

  • Perlička

  • Cvičení

  • Léčebna

  • Bazén

  • Karneval

  • Flétny

Korekční cvičení znamená sestavit takové akční prvky korekce, které přinesou rychlou reakční pozitivní odpověď – vadné držení těla, skoliosy, snížení tíže dušnosti, uvolnění zvýšeného napětí svalů atd.

  

Cvičení ke korekci postury Cvičení ke korekci postury

Statické dechové cvičení je samotné dýchání bez doprovodného souhybu ostatních částí těla, horních i dolních končetin.
Cílem dynamického dechového cvičení je pomalá adaptace pacienta na tělesnou zátěž.

Jejich úkolem je nejen zdokonalit techniky dýchání, ale také efektivně zapojit při dýchání respirační svalstvo.

Inspirační (nádechové) – zdokonalují techniku inhalační léčby, konfiguraci hrudnníku, zlepšují ekonomiku práce nádechových svalů, snižují jejich svalové napětí a předcházejí chronické únavě.

CliniFlo, Coach Kids, Coach

Dechové trenažéry - inspriační Dechové trenažéry - inspriační

Exspirační (výdechové) – podporují expektoraci,  obnovují  ventilaci  cest dýchacích, zlepšují flexibilitu (pružnost) stěn bronchů, preventivně působí proti bronchiálnímu kolapsu.

Dechové trenažery - exspirační Dechové trenažery - exspirační Dechové trenažery - exspirační

Flutter, Acapella, TheraPep, Cornet

Cílem je zvlhčit či dopravit účinné léky přímo na sliznici dýchacích cest. Účinnost inhalace je ovlivněna dechovou technikou pacienta.

 Inhalace

Prudký výdech v co nejkratším časovým úseku pro odstranění hlenu, nahrazuje odkašlání. Jde o aktivní, svalově podpořený výdech.

Zmírňuje potíže při tělesné zátěži a fyzicky náročnějších technikách respirační fyzioterapie, je účinnou technikou pro redukci a kontrolu kašle.

Respirační handling (RH) je terapeutická metoda, která využívá principy z vývojové kineziologie a která kombinuje drenážní techniky respirační fyzioterapie (RFT) s kontaktním a reflexním dýcháním a současně podporuje fyziologický pohybový vývoj a jeho pozitivní vliv na dechové projevy dětí s respiračním hendikepem.

Respirační handling

 

Vědomé (samotným pacientem) řízené dýchání, která umožňuje rychlou mobilizaci a transport hlenu v dýchacích cestách směrem vzhůru s následnou expektorací.

Technika založena na principu taktilní proprioceptivní stimulace dechových pohybů hrudníku a břišní oblasti pomocí manuálních kontaktů a manévrů.

Jedná se o polohy těla, při kterých dochází nejen k protažení svalstva hrudníku, mezižeberních svalů, kloubních spojení a celé páteře. Podporuje prohloubené dýchání do určitého prostoru plic a aktivuje bránici.

-

Kontakty

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o., 
dětská léčebna

Ústavní 529/II
471 54 Cvikov

Telefon

  • 487 751 241-2 (spojovatelka)

 Fakturační adresa

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace
Martinovo Údolí 532/II
471 54 Cvikov
IČO: 00673951
DIČ: CZ00673951

E-maily